Bildung in bedrijf – Atelier voor eigentijdse leiderschapsontwikkeling

‘Bildung in bedrijf’ biedt een programma voor ondernemers en leidinggevenden waarin je intensief aan het werk gaat met onderzoek naar: Wie ben ik (wat karakteriseert mij)? Waar kom ik vandaan (wat zette mij aan)? Waar sta ik nu (doe ik wat ik werkelijk wil en kan)? en hoe beïnvloed ik zelf mijn toekomst die voor mij ligt?
Iedere bijeenkomst – om de 4 weken en zes totaal – ga je in een vaste groep met deze onderwerpen aan het werk.
Het is dus geen training maar de bijeenkomsten bieden ruimte voor reflectie, oefening en onderzoek en daarmee ontwikkeling van inzichten.

Alles weldoordacht en direct toepasbaar in jouw privéleven en werk. Je vormend tot een (nog) beter ondernemer/leidinggevende.
Een hoge mate van interactiviteit staat voorop en het zal een beroep doen op je kwetsbaar durven tonen. Alleen op die manier leren we van en met elkaar.

Het biedt een open en experimentele leeromgeving waar sprake is van een vrije uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen.

Bildung?
Bildung staat voor vorming. Persoonlijke vorming die gericht is op creatief, zelfstandig en genuanceerd denken en handelen.
Uitermate belangrijk dus voor ondernemers en leidinggevenden.

Herkenbaar? Je maakt plannen. Wikt en weegt. Valkuilen omzeil je of kruipt je uit. Jezelf en jouw bedrijf c.q. werkplek zijn continu in ontwikkeling. Vaak ben je net lekker op orde, gebeurt er weer iets waardoor je voor jouw gevoel een stap achterwaarts moet maken.

Ervaring leert dat we hierbij veel baat hebben bij het regelmatig in gesprek gaan (sparren) met collega-ondernemers. Soms uit totaal andere branches. Ondernemers die vergelijkbare problemen of plannen hadden en daar originele oplossingen voor vonden.
Afgezien van dat jouw bedrijf zich ontwikkelt, ontwikkel jezelf zelf ook. Je wordt ouder en ervarener. Jammer genoeg schiet reflecteren er alleen vaak bij in. Net als af en toe een cursus volgen, een leerzaam boek lezen of een goed gesprek.

Wat levert het je op?

Door te reflecteren op vroeger, stil te staan bij nu en de doelen en richting naar de toekomst te verwoorden, ontwikkel je een grondig fundament voor jouw eigen manier van leidinggeven. Leidinggeven aan jezelf en binnen jouw professionele leven.
Je leert van het delen van elkaars kennis en ervaringen in dialoogvorm. Je leert van de aangeboden leerstof, oefeningen en reflectie.
Je komt op een informele manier in contact met collega-ondernemers/leidinggevenden buiten jouw eigen organisatie. Het verrijkt jouw netwerk.

Wat vraagt het van je?

Het vraagt van je om bij jezelf en de anderen te rade te gaan. Het vraagt om een open en onderzoekende houding.
Zet jezelf in de ‘vraagstand’ en stel jouw mening even uit. Jouw Hoofd – denken, Hart – gevoel en Handen – handelen worden voortdurend aangesproken en aan het werk gezet. Letterlijk en figuurlijk.
Deel hierdoor jouw kennis en ervaringen ten dienste van jouw eigen ontwikkeling en die van de anderen.

Wie zullen er zijn?

Er zullen mensen uit diverse branches zijn en van diverse leeftijden. Allen zijn ondernemer of leidinggevende.
De meesten zullen werken in kleine tot middelgrote bedrijven of organisaties en zich goed herkennen in de besproken onderwerpen.

Praktisch:

 • Locatie
  Holysloot – Amsterdam
 • Aantal bijeenkomsten: 6
 • Data
  n.t.b. in januari 2020 t/m juni 2020
 • Tijden
  09.30 tot 13.00 (in overleg met de groep kunnen andere dagen/tijden worden bepaald.)
 • Aantal deelnemers
  minimaal 5 – max. 8 tot 10 personen
 • Kosten
  De bijeenkomsten kosten samen € 720,- excl. BTW.

Je bent van harte welkom.

.

Bel of mail mij even voor je je aanmeld. We bespreken dan jouw vragen en of Bildung in bedrijf bij je past.
Ken je overigens mensen voor wie dit initiatief volgens jou aanbevolen is? Voel je vrij om ze op Bildung in bedrijf te attenderen!

Achtergrond bij Bildung in bedrijf – Levenskunst in de praktijk

De idee voor Bildung in bedrijf komt voort uit onze overtuiging dat, tussen wieg en graf, de ontwikkeling en vorming van ieder mens nooit stopt. Levensfases, situaties en ervaringen veranderen permanent en vragen van ons om voortdurende aanpassing.
Vaak leuk. Vaak ook lastig.
Regelmatige herijking is hiervoor noodzakelijk. Niet alleen, maar samen met mensen die bereid zijn om zichzelf ook vragen te stellen van meer filosofische aard. Door ons hoofd, hart en onze handen aan het werk te zetten worden zowel ons denken, gevoel als ons handelen hierbij betrokken.
Het gaat bij Bildung in bedrijf in de eerste plaats om bewustwording om op basis daarvan te komen tot praktische toepasbaarheid.
De waan van de dag is hierdoor niet meer leidend in uw leven maar juist datgene waar jij fundamentele waarden aan hecht en genoegdoening aan ontleent. Het draagt bij aan voorkoming dat je tegen uw grenzen aan loopt, met alle vervelende gevolgen van dien.
Leidinggeven aan jouw eigen leven is een als een kunstwerk. Permanent in ontwikkeling om het nog mooier te maken voor jezelf en de anderen in jouw omgeving. Zelfstandig, creatief en genuanceerd handelen en denken zijn hier voorwaarden voor. Bildung in bedrijf faciliteert je tijdens dit ontwikkelingsproces met kennis, oefeningen, goede vragen, verrassende ontmoetingen en ervaringen en nog veel meer.
Onze aanpak is eclectisch van aard. Geen standaard methodieken maar een verzameling van interessante inzichten, leerzame oefeningen, humor en gezond verstand.