Bildung in bedrijf

Mastboom.pro - Bildung in bedrijf

 

Bildung in bedrijf – Atelier voor eigentijdse leiderschapsontwikkeling

‘Bildung in bedrijf’ biedt een programma voor ondernemers en leidinggevenden waarin u intensief aan het werk gaat met onderzoek naar: Wie ben ik (wat karakteriseert mij)? Waar kom ik vandaan (wat zette mij aan)? Waar sta ik nu (doe ik wat ik werkelijk wil en kan)? en hoe beïnvloed ikzelf mijn toekomst die voor mij ligt?
Iedere bijeenkomst – om de 4 weken en zes totaal – gaat u in een vaste groep met deze onderwerpen aan het werk.
Het is dus geen training maar de bijeenkomsten bieden ruimte voor reflectie, oefening en onderzoek en daarmee ontwikkeling van inzichten.

Alles direct, weldoordacht en toepasbaar in uw privé leven en werk. U vormend tot een (nog) beter ondernemer/leidinggevende.
Een hoge mate van interactiviteit staat voorop en het zal een beroep doen op u kwetsbaar durven tonen. Alleen op die manier leren we met en van elkaar.

Het biedt een open en experimentele leeromgeving waar sprake is van een vrije uitwisseling van kennis, inzichten en ervaringen. Gericht op leren van en met elkaar.

Bildung?
Bildung staat voor vorming. Persoonlijke vorming die gericht is op creatief, zelfstandig en genuanceerd denken en handelen.
Uitermate belangrijk dus voor ondernemers en leidinggevenden.

Herkenbaar? U maakt plannen. Wikt en weegt. Valkuilen omzeilt u of kruipt u uit. Uzelf en uw bedrijf c.q. werkplek zijn continu in ontwikkeling. Vaak bent u net lekker op orde, gebeurt er weer iets waardoor u voor uw gevoel een stap achterwaarts moet maken.

Ervaring leert dat we hierbij veel baat hebben bij het regelmatig in gesprek gaan (sparren) met collega-ondernemers. Soms uit totaal andere branches. Ondernemers die vergelijkbare problemen of plannen hadden en daar originele oplossingen voor vonden.
Afgezien van dat uw bedrijf zich ontwikkelt, ontwikkelt u zelf ook. U wordt ouder en ervarener. Jammer genoeg schiet reflecteren er alleen vaak bij in. Net als af en toe een cursus volgen, een leerzaam boek lezen of een goed gesprek.

Wat levert het u op?

Door te reflecteren op vroeger, stil te staan bij nu en de doelen en richting naar de toekomst te verwoorden, ontwikkelt u een grondig fundament voor uw eigen manier van leidinggeven.
Leidinggeven aan uzelf en binnen uw professionele leven.
U leert van het delen van elkaars kennis en ervaringen in dialoogvorm. U leert van de aangeboden leerstof, oefeningen en reflectie.
U komt op een informele manier in contact met collega-ondernemers/leidinggevenden buiten uw eigen organisatie. Het verrijkt uw netwerk.

Wat vraagt het van u?

Het vraagt van u om bij uzelf en de anderen te rade te gaan. Het vraagt om een open en onderzoekende houding.
Zet uzelf in de ‘vraagstand’ en stel uw mening even uit. Uw Hoofd – denken, Hart – gevoel en Handen – handelen worden voortduren aangesproken en aan het werk gezet. Letterlijk en figuurlijk.
Deel hierdoor uw kennis en ervaringen ten dienste van uw eigen ontwikkeling en die van de anderen.

Wie zullen er zijn?

Er zullen mensen uit diverse branches zijn en van diverse leeftijden. Allen zijn ondernemer of leidinggevende.
De meesten zullen werken in kleine tot middelgrote bedrijven of organisaties en zich goed herkennen in de besproken onderwerpen.
Kent u overigens mensen voor wie dit initiatief volgens u goed geschikt is? Voel u vrij om ze op Bildung in bedrijf te attenderen!

Praktisch:

–         Locatie: Holysloot – Amsterdam
–         Datum: n.t.b. in september 2017 tot februari 2018
–         Tijd: 09.00 tot 12.15 (in overleg met de groep kunnen andere dagen/tijden worden bepaald.)
–         Aantal: minimaal 5 – max. 8 tot 10 personen
–         In samenwerking met Paul van der Plas – Drama en communicatie
–         De bijeenkomsten kosten samen € 720,- excl. BTW.

U bent van harte welkom.
Bel of mail mij even voor u zich aanmeldt. We bespreken dan uw vragen en of Bildung in bedrijf u past.

Achtergrond bij Bildung in bedrijf – Levenskunst in de praktijk

De idee voor Bildung in bedrijf komt voort uit onze overtuiging dat, tussen wieg en graf, de ontwikkeling en vorming van ieder mens nooit stopt. Levensfases, situaties en ervaringen veranderen permanent en vragen van ons om voortdurende aanpassing.
Vaak leuk. Vaak ook lastig.
Regelmatige herijking is hiervoor noodzakelijk. Niet alleen, maar samen met mensen die bereid zijn om zichzelf ook vragen te stellen van meer filosofische aard. Door ons hoofd, hart en onze handen aan het werk te zetten worden zowel ons denken, gevoel als ons handelen hierbij betrokken.
Het gaat bij Bildung in bedrijf in de eerste plaats om bewustwording om op basis daarvan te komen tot praktische toepasbaarheid.
De waan van de dag is hierdoor niet meer leidend in uw leven maar juist datgene waar u fundamentele waarden aan hecht en genoegdoening aan ontleent. Het draagt bij aan voorkoming dat u tegen uw grenzen aan loopt, met alle vervelende gevolgen van dien.
Leidinggeven aan uw eigen leven is een als een kunstwerk. Permanent in ontwikkeling om het nog mooier te maken voor uzelf en de anderen in uw omgeving. Zelfstandig, creatief en genuanceerd handelen en denken zijn hier voorwaarden voor. Bildung in bedrijf faciliteert u tijdens dit ontwikkelingsproces met kennis, goede vragen, verrassende ontmoetingen en ervaringen en nog veel meer.
Onze aanpak is eclectisch van aard. Geen standaard methodieken maar een verzameling van interessante inzichten, leerzame oefeningen, humor en gezond verstand.

Bildung in bedrijf kent twee versies:

Bildung in bedrijf – Loopbaanontwikkeling
Hierbij staan de veel voorkomende vragen omtrent uw loopbaan centraal.
Vragen als: welke stoel is voor mij beter geschikt dan de stoel waarop ik nu zit tijdens mijn werk? Ik wil weer herintreden, maar waarin? Ik zit prima waar ik zit, maar er een komt een tijd… En dan?
Gedurende ca. 6 bijeenkomsten van drie uur creëert u uw persoonlijke ‘Stuur in eigen hand’ paspoort waarin o.a. de voor u fundamentele waarden staan waar het werk aan moet voldoen, uw drijfveren om optimaal te functioneren, uw kennis van nu en de te ontwikkelen kennis etc.
Iedere volgende stap in uw arbeidzame leven kunt u hieraan toetsen en zal zorgen dat u beter beslagen ten ijs komt.

U leest er hier alles over

Bildung in bedrijf – Leiderschapsontwikkeling (zie deze pagina)
In deze versie van Bildung in bedrijf staan de ontwikkeling en vorming van uw persoonlijk en professionele leiderschap centraal.
Bewust en authentiek leiderschap zijn voorwaarde om met zo min mogelijk moeite uzelf en uw team in beweging te krijgen.
Bent u zich bewust van hoe u leiding geeft en komt u authentiek over bij uw team?
Hoofd, hart en handen worden door ons intensief aan het werk gezet. Denken, voelen en handelen smeden we tot een eenheid.
Delen van kennis en ervaring, oefening, verrassende ontmoetingen, stellen van goede vragen en een permanente onderzoekende houding zijn onze middelen. Eclectisch zonder leidende methodieken. Praktisch toepasbaar.