Business coach / mentor op afroep

Masterclass Your way of leadership

Gun uzelf een coach & mentor op afroep en ervaar (weer) rust en plezier in uw werk.

Ondernemen en/of leidinggeven is vaak eenzaam en vraagt om een onafhankelijk klankbord.
Ervaring leert dat het lekker werkt wanneer u (on)regelmatig een beroep kan doen op een onafhankelijk maar betrokken en deskundig persoon buiten uw werk.

Business coach/mentor op afroep biedt hiervoor een ideale oplossing:
Anders dan reguliere coaching waarbij het vaak om één coachvraag gaat tijdens een aantal sessies, bied ik u als business coach/mentor op afroep een doorlopend klankbord, spiegel en indien van toepassing een advies en hands on ondersteuning.
U betaalt een vast maandelijks bedrag en weet dus van te voren wat het u kost. Het geeft rust en het helpt u echt verder.

Aanpak

  • We hebben contact wanneer en hoe u dat wilt.
  • Tijdens onze gesprekken praten we over wat er voor u speelt. Zowel persoonlijk als zakelijk.
  • We sluiten de gesprekken af met mijn vraag of u weer verder kunt en wat daar anders nog voor nodig is.
  • We hebben naast persoonlijke ontmoetingen contact via telefoon, skype of mail voor ruggespraak over actuele zaken.
  • In voorkomende gevallen bied ik u praktische ondersteuning tijdens b.v. aansturen/coachen van medewerkers, sollicitatie- of functioneringsgesprekken, presentaties en als coach on the job.

U vindt in mij een mentor die …

• Met u meedenkt, maar niet met u meepraat op basis van ruime ondernemerservaring.
• Net als u niet van ‘maniertjes’ en wollig jargon houdt.
• Kan verrassen, inspireren en motiveren.
• Helpt om uw drijfveren te herkennen en gebruiken.
• Out of the box denkt en u nieuwe inzichten biedt.
• Praktische handvatten biedt en eventueel meewerkt.

 

Coach versus mentor

Kort gezegd is een coach meer bewustwordingsgericht en een mentor meer ontwikkelingsgericht in zijn begeleiding.
Als senior met ruime levens- en werkervaring weet ik bewustwording en ontwikkeling in mijn begeleiding te combineren.

De combinatie coach/mentor is goed toepasbaar wanneer u en/of uw organisatie begeleidt wil worden bij het ontwikkelen van haar organisatie met balans tussen professie en individuele behoeften van u en/of uw medewerker(s).

Kosten:
Ter indicatie: mijn reguliere tarief is € 300,- excl. BTW per maand. Per maand opzegbaar.
Exclusief eventuele reis- en verblijfkosten en gebaseerd op fair use. Bovenstaand is mede afhankelijk van uw budget.
Schroom niet om uw financiële situatie voor te leggen. We vinden een passende oplossing voor beide.
Per ontmoeting afrekenen kan natuurlijk ook.

Heeft u vragen en/of andere wensen cq verwachtingen ten aanzien van frequentie of inhoud laat het me weten en we bespreken de mogelijkheden. Zullen we kennismaken?

Wilt u een referentie?
Bel of mail en ik breng u in contact.

LEES HIER HET INTERVIEW OVER MIJN COACHING / MENTORING IN DE PRAKTIJK