Business coach in de praktijk

Sinds enige tijd begeleid ik als coach en mentor de eigenaar van een groeiend MKB bedrijf.
In een interview het volgende beeld van wat ik als business coach en mentor voor hem beteken. Kritisch en ongecensureerd 🙂

bildung in bedrijf - samen

Als je in een paar woorden of zinnen moet zeggen wat business coaching voor jou inhoud, wat zou je dan zeggen? In algemene zin.

Coaching is voor mij een vangnet. Op de momenten dat ik ergens tegen aanloop of een probleem heb waar ik geen oplossing voor heb, neem ik contact op met mijn coach. Ook zorgt coaching er bij mij voor dat er een mate van structuur in mijn bedrijfsvoering komt. Strategische beslissingen worden genomen. En een coach is dus een klankbord hierin en een steun. Een soort bevestiging van dat ik de goede kant op ga. En als ik niet de goede kant op ga, helpt een coach daarbij wel de juiste koers te varen.

Wat heeft business coaching en jouw coach jou gebracht?

Eigenlijk weet ik niet waar ik moet beginnen ?

Mij biedt coaching een rustpunt. Het is een fijn gevoel te weten dat ik een klankbord heb als ik ergens mee zit. Maar PH specifiek brengt mij meer dan dat. Hij heeft geholpen mijn bedrijf te herstructureren naar een bedrijf dat bij mij past. In de afgelopen jaren heb ik met PH The Why van mijn bedrijf en persoonlijk weten te benoemen. En geleerd om dit als kapstok te gebruiken voor mijn medewerkers.

Daarnaast een stok achter de deur. Dingen waar ik soms eigenlijk niet zo’n zin in heb toch doen.

Soms ben ik (te) kritisch naar mezelf en daarin weet PH nuances aan te brengen zodat ik minder streng over mezelf denk.

Valkuil van een coach is voor mij geweest om te afhankelijk te zijn van een coach. Door het hebben van een coach ben ik ook gedwongen om uitdagingen aan te gaan en goed bij mezelf te rade te gaan waar ik de coach precies voor wil gebruiken. Deze afhankelijkheid voel ik niet meer. (Gelukkig).

Wat doet hij als coach / mentor? Wat zie je hem doen vanuit je helikopter?

Ik zie dat bij PH een intrinsieke behoefte zit om mensen te helpen. Ik zie dat hij erom geeft dat het goed gaat met mij en mijn bedrijf. En dat hij zijn uiterste best doet om daarvoor te zorgen. Hij heeft geen 9 – 5 mentaliteit en ook buiten kantooruren is hij goed bereikbaar.

Hij stelt open vragen en laat mij daar zelf antwoorden op formuleren. Hij laat mij niet weg komen met makkelijke en ondoordachte antwoorden.

We hebben weleens een aanvaring en weten dat altijd wel goed uit te praten.

Wat moet jouw coach zeker niet doen voor en met jou?

Een coach moet bij mij een empathisch vermogen hebben. Alleen maar resultaatgericht zijn zonder oog te hebben voor mijn angsten, onzekerheden en onhebbelijkheden werkt dus niet.

Wat zeker wel?

Vertrouwen bieden en een veilige situatie creëren. Kritisch zijn, open blik en zonder oordeel mij nemen zoals ik ben. Maar binnen die acceptie van mij als persoon mag hij wel een spiegel voorhouden over hoe ik ben en wat mijn gedrag voor gevolgen heeft.

Wat zou je missen als hij er morgen niet meer zou zijn? Praktisch en gevoelsmatig?

Grappig genoeg heb ik mij die vraag afgelopen week gesteld. Gevoelsmatig verlies ik een rustpunt.

Praktisch zou bijvoorbeeld de richting van mijn bedrijf in het geding komen. Ik vind dat richting bepalen een lastig onderwerp. Vragen als wat is mijn doel met mijn bedrijf en welke richting sla ik daarvoor in vind ik moeilijk om te verwoorden. PH is daar een goede sparringpartner voor. Zijn aanhoudende vragen helpen me. Soms helpt hij me ook met een heldere formulering. Coaching en mentoring vullen elkaar regelmatig aan.

Voor wie (wat voor type persoon) is een business coach zeker niet geschikt?

Voor mensen die niet gezegend zijn met het vermogen naar jezelf te durven kijken, zelf evaluatie. Dit is absoluut nodig om te groeien en stappen te maken.

Hoe zou jij jouw coach typeren. Schets eens een beeld van hem. (Kijk eens op https://www.mastboom.pro/ph-mastboom/) klopt dat verhaal in jouw beleving?

Ik typeer PH als een persoon die intrinsiek is geĂŻnteresseerd in andere personen. Vanuit een dienstbare houding een persoon te laten groeien en stappen te laten zetten. Dit alles met een resultaatgerichte houding.

Een nieuwsgierige, soms wat filosofische houding naar het leven. En altijd teruggrijpend naar het doel en beoogde resultaat.

Ook is ie koppig. Aan de ene kant is dat een positieve eigenschap. Dat verwacht ik namelijk ook van een coach. Maar een valkuil van die positieve eigenschap is dat het me soms irriteert.

Bemoeit ie zich ook met jouw medewerkers? Zo ja, hoe dan?

Ja. Er is op meerdere vlakken ook contact met mijn medewerkers. Dit is meestal in groepsverband, teamtrainingen etc. PH heeft een goed contact met hen en iedereen voelt zich veilig bij hem.

In het verleden heeft PH echter ook weleens teveel op de stoel gezeten van ´de baas´. En dat is niet altijd goed gevallen bij de medewerkers. Ik heb daar met hem over gesproken en veel van geleerd. Nu gebeurt dat dus ook niet meer. Ik herken het sneller als dit toch dreigt te gebeuren.

Geef eens vier voorbeelden van zaken/momenten wanneer je hem hebt benaderd. Dat je hem nodig had. Wat deed hij en wat was het gevolg?

  1. Ik wilde een medewerker ontslaan en heb dit overlegd met coach.
Ondanks dat ik wel overtuigd was dat dit de juiste beslissing was heb ik dit met hem besproken. Even het grotere plaatje bekijken. Past deze persoon binnen mijn organisatie. Hierover gesproken en een juiste invalshoek besproken voor dit ontslag. Gevolg was dat ik het idee had dat het een juiste beslissing was om te doen.
  2. Top down leidinggeven past niet goed bij mij. Liever zie ik mijn medewerkers staan en gaan voor hun werk, richting ons gezamenlijke doel. Met PH ben ik nu horizontaal leiderschap aan het vormgeven. Hij begeleidt mij en het team door individuele gesprekken en teamcoaching. Ikzelf hoef minder te managen en krijg ik hierdoor weer tijd en ruimte om te ondernemen.
  3. Ik heb een sollicitatiegesprek gehad en twijfel of dit de juiste persoon is om aan te nemen. Past deze volledig binnen het plaatje van mijn bedrijfsopzet en structuur? PH biedt aan bij het tweede gesprek te zitten en we voeren dan samen dit gesprek. PH kent mij en mijn bedrijf inmiddels goed en kan dit ook overbrengen op de sollicitant. Na afloop van het gesprek evalueren we samen en dan helpt de coach mij de beslissing te nemen om die persoon wel of niet aan te nemen
  4. Samen met PH heb ik de ´waarom´ van mijn bedrijf weten te bepalen. Naar aanleiding van onze gesprekken werd duidelijk dat het wenselijk is om voor zowel mijzelf en mijn medewerkers hier inzicht in te hebben. Veel over gesproken en een aantal modellen gebruikt. In praktijk bleek dat de ene methode beter werkt dan de andere.

Wilt u meer weten en de ondernemer eens zelf spreken? Ik breng u graag met hem in contact.