Organisatieontwikkeling

“Zonder doel geen richting – Zonder richting geen beweging”

Deze quote staat voor onze kijk op organisatie- en teamontwikkeling.
Organisatieontwikkeling gaat stap voor stap op basis van heldere aansprekende doelen. Bepaal het doel, wijs de richting en het zet uw team(s) in beweging. Het is aan de leider van de organisatie c.q. het team om het doel te formuleren en de talenten in het team te herkennen en in te zetten.

Wat doen we voor en met u?

Als leiderschapspartners voor ondernemers en leidinggevenden, ontwikkelen we met u substantiële verandering en ontwikkeling in bedrijfsprocessen. We ondersteunen managers als proceseigenaren in veranderingsprocessen. En we gaan in dialoog met de professionals op de werkvloer over de volgende stap naar verdere verbetering van het werkproces. Hierbij richten we ons op de – verdere – ontwikkeling van co-creatie, samenwerking met anderen en de klant benadering.

Wij zijn voorstander van een horizontale organisatiestructuur. Hierin kan iedere medewerker leidinggeven aan zijn/haar eigen werkomgeving.

We leveren duurzame impact door:

Met verstand van zaken achtereenvolgens te observeren, analyseren, weergave in heldere teksten en vervolgens door praktische ondersteuning, duurzame veranderingen door te voeren in uw bedrijfsproces.

Kennismaken? Bel of mail voor een afspraak.

 

Naast consultancy en coaching van organisatieontwikkeling bieden we u tevens onderstaande tools.

Tevoorschijn luisteren

Dit unieke gespreksmodel stelt u eenvoudig instaat om de essentie van het gespreksonderwerp tevoorschijn te luisteren. Ieder komt aan het woord en wordt gehoord. Alle aspecten komen op tafel.
Bel of mail voor een inspirerende demo.
Lees meer

Training: Van team naar topteam

Ontwikkeling van doorsnee team naar topteam vraagt goede begeleiding. In deze training leert u hoe u op een coachende manier uw team nog beter laat samenwerken en daarmee rendement laat behalen.

Business coach/mentor op afroep

Ondernemen en/of leidinggeven is vaak eenzaam en vraagt om een onafhankelijk klankbord.
Ervaring leert dat het lekker werkt wanneer je (on)regelmatig een beroep kan doen op een betrokken en deskundig persoon buiten je werk.

Business coach/mentor op afroep biedt hiervoor een ideale oplossing.
Lees meer